You are not logged in.
Lost Password?

General Manager
Gunpei Yokoi

Director

Yoshio Sakamoto

Designer

Shinya Sano

Masani Ueda

Sound & BGM

Katsuya Yamano

Programmer

Isao Hirano

Yuzuru Ogawa

Virtual Boy Staff
Yoshihiro Taki
Hideo Nagata
Takehiro Izushi
Ichiro Shirai
Hirokazu Tanaka
Tomonori Sumi
Masafumi Sakashita
Masahito Miyake
Yoshinobu Mantani
Tomoyoshi Tanaka
Kenichi Sugino
Noboru Wakitani
Takashi Imoto
Nobuhiro Ozaki
Yuji Hori
Takeshi Nagareda
Norikatsu Furuta

Artwork Staff
Makoto Kanoh
Fujiko Nomura
Yasuo Inoue
Noriyuki Sato

USA Staff
Phil Sandhop
Kayomi McDonald
Dan Owsen

Thanks To
Masaru Okada
Masao Yamamoto
Takahiro Harada
Toru Osawa
Keisuke Terasaki
Sachie Inoke
Hitoshi Yamagami
Kenichi Nakamura
Tsutomu Kaneshige
Ryuji Kuwaki
Ryuichi Nakada
Takashi Ohno
Kentaro Nishimura
Hiroki Sotoike

Special Thanks To
Yusuke Nakano
Minako Hamano
Takanobu Nakashima

Produced By
Team Deer Force